Informasjon mars fra Total Økonomistyring AS

mar 22, 2020Kundebrev

Hei alle sammen,

Det skjer mye om dagen. Det er mange nye regler å forholde seg til.

Mange synes det er vanskelig å henge med i svingen, og ikke minst begynner kanskje å bli smålei av all informasjonen man som arbeidsgiver og bedriftseier har nødt å forholde seg til.

Heldigvis synes vi at dette er såpass interessant og har jobbet så mye med disse områdene at vi vet hvordan dette skal gripes ann.

Vi i Total skal bistå dere med de praktiske utfordringene rundt dette, og vil gjerne gi dere en så kort oppsummering som mulig av det som vi mener er av betydning for våre kunder.

Merk at det som omtales i nyhetsbrevene våre omhandler aksjeselskaper og ikke enkeltpersonforetak.

Endring av lønnsplikt

Fredag ble Regjeringens forlag om endring av lønnsplikt vedtatt. Foreslått endring var å redusere lønnsplikt fra 15 til 3 dager. For at denne endringen kunne tre i kraft, måtte forslaget vedtas i Stortinget.

Dette har tatt noe tid – en uke etter foreslått endring – og endring har IKKE tilbakevirkende kraft.

Det betyr at du som arbeidsgiver har lønnsplikt tom torsdag 19. mars 2020. For de av dere som permitterte folk allerede i slutten av uke 11, så betyr det at dere ha lengre lønnsplikt enn nevnte 2 dagene.

Med andre ord- alle må betale vanlig lønn frem til 19.03.20 selv om permitteringsvarslene ble sendt fredag 13.03.20.

For de av dere som nå begynner å få tilbakemeldinger om 15 dagers arbeidsplikt, ikke få høyt blodtrykk. Dette skyldes at systemene til NAV ikke enda håndterer nye regler, og sender derfor ut automatisk melding om 15 dager. Dette vil NAV håndtere manuelt og justere for de av dere som har sendt permitteringsvarsler før NAV har endret programvaren.

Sist Cecilie var i kontakt med NAV, ble det fortalt at det var kommet sterke reaksjoner på at endring ikke har tilbakevirkende kraft. Tiden vil vise om det vil bli foretatt ytterligere endring, men dette er hva vi må forholde oss til pr dags dato.

Ved sykefravær grunnet Korona har arbeidsgiver nå plikt til å betale sykelønn i 3 dager- også i tilfeller hvor arbeidstaker benytter egenmelding.

Ikke vær redd for å ta kontakt om noe er uklart. Vi hjelper mer enn gjerne.

Satsendring for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Husk SKATTETREKK

Lav merverdiavgift, som normalt er 12% settes ned til 8% i perioden 20.03.20.20-31.10.20.

Dette vil i hovedsak hjelpe de bedriftene som selger persontransport, overnatting, kino, idrettsarrangementer etc.

For våre kunder vil det stort sett kun ha betydning for reisekostnader.

Arbeidsgiveravgiften settes ned fra 14,1% til 10,1% i mars og april, altså den arbeidsgiveravgiften som skal betales 15.05. Dette vil nok ikke bety så mye for de fleste, spesielt ikke om man har permittert personell fra midten av mars.

Men- det er nå et tiltak, så få vi se om det gis forskyvning i fristene her i tillegg.

Så er det viktig å passe på at når man kjører lønn så er vi pliktige til å sette skattetrekket på egen konto for skattetrekk. Denne skal gå som vanlig. Dette er de ansattes skattepenger og ikke en del av bedriftens likvide midler.

FRISTER som er foreslått endretIgjen er det viktig å merke seg at dette er forslag og ikke vedtatt

  • Frist for betaling av MVA for januar og februar endres fra 15.04.20 til 10.06.20. Vi utarbeider rapport på vanlig måte, og legger faktura til autorisasjon. Når dette er avklart endres forfallsdato før autorisering. Så ikke godkjenn denne utbetalingen i POG før vedtak gjennomført.
  • Frist for betaling av arbeidsgiveravgift 2. termin (mars og april) endres fra 15.05.20 til 15.08.20. Legg merke til at betaling av forskuddstrekk skal betales som vanlig fra skattetrekkskonto, ref punkt over.
  • Frist for innbetaling av 2.termin forskuddsskatt for selskaper er foreslått utsettes fra 15.04.20 til 01.09.20

Tilbakeføring av underskudd

Forslaget gjelder de selskapene som har gått med overskudd i 2018 og/eller 2019 og som får underskudd i 2020.

Skatteverdien av underskuddet for 2020 vil først bli utbetalt ved skatteoppgjørene i 2021, men regjeringen forventer at tiltaket vil gjøre at bankene vil være mer villig til å yte kortsikt lån.

Søke lån og kassekreditt

Selv om bankene har fått midler til utlån vil de nok kreve vanlig dokumentasjon for å se at bedriften har anledning til å tilbakebetale.

Dette er imidlertid en dårlig løsning ettersom man må på et eller annet tidspunkt tilbakebetale dette.

Det er bedre å få utsettelser hos leverandører, stoppe leveranser og få avdragsfrie lån og leasing.

Fortsatt drift- omtale i note

Foretak som er små etter regnskapsloven- og dermed ikke pliktig til å utarbeide årsberetning.

Men de er pliktig til å opplyse i årsregnskapet dersom det er usikkerhet rundt videre drift.

Dersom dagens situasjon tilsier at selskapets ledelse er i tvil om dette bør vi utarbeide en note i årsregnskapet her. Det vil være lavere terskel enn ellers for å omtale dette i årsregnskapet.

Avslutningsvis

Dette er et tema som aldri er kjekt å ta opp, men husk at styret i aksjeselskapet har plikt til å sørge for forsvarlig drift.

Dersom selskapet drives for kreditors regning bør man vurdere oppbud før det går utover samarbeidspartnere og ansatte.

Det er mange små bedrifter som sliter i dag.

De jubler over hvert eneste salg i disse tider, vi støtter opp og bestiller med hjemlevering og viser en solidaritet som er utrolig.

Pass på at de får betalt. Ta ansvar for din bedrift.

Vi i Total bistår gjerne med prioriteringer i forhold til utbetalinger, likviditetsstyring og vurderinger.

Som sagt før- det er nå dere virkelig bør utnytte den kompetansen vi som deres regnskapsfører har.

Som bedriftseier må jeg si at det oppleves vondt og vanskelig å måtte gå fra ansettelser, opplæring og positive kundemøter til permittering av ansatte og rådgivning av kunder som jeg er usikker på om de kan gjøre opp for seg.

Så jeg kan ikke få sagt det nok- på vegne av teamet i Total Økonomistyring- ved å styrke og bistå våre kunder gjennom denne krisen vil også Total klare seg.

Om dere ikke har anledning til å gjøre opp for timebruken, ikke sitt hjemme og kludre med regnskapet selv.

Gå heller i dialog med oss om hva vi kan bistå med, så blir vi enige om noe.

Det gjelder også dine leverandører. Kjøper du en tjeneste og vet at selskapet har likviditetsutfordringer- vær ærlig.

Ønsker dere en fin uke- og ta kontakt om det skulle være noe.

Hilsen Teamet i Total Økonomistyring AS

Skattesmell og kompensasjonsordninger

  Restskatt og aksjebeholdningDersom du har sjekket skattemeldingen din og funnet at du skal betale restskatt så kan det være greit å være klar over at selv om det står at man må betale restskatt innen 31.05 for å unngå renter så skal man være oppmerksom på at...

Vi er imponerte over bedriftene våre!

Hei alle sammenNå nærmer det seg slutten på et meget spesielt år- og vi i Total vil gjerne få si hvor imponert vi er av bedriftene våre som i denne tiden har tenkt utenfor boksen, funnet nye løsninger og ikke minst tatt grep når det ble nødvendig.Vi ønsker som alltid...

Beregning av tilskudd, budsjett, planlegging og annet snacks

Hei alle sammen,Håper dere har hatt en fin sommer, og fått litt rutiner på plass igjen. Vi i Total har alltid vært opptatt av å bidra til å styrke bedriftene «våre»- altså dere kunder, ved nettverksbygging, planlegging, rådgivning og informasjonsdeling. Synergien...