Oppdatering frister og kompensasjonsordningen

jun 4, 2020Kundebrev

Hei alle sammen,

Her er en kjapp oppdatering (og noen punkter som kan være greit å få med seg).

Kompensasjonsordningen for april

Det er noen endringer, her tar vi for oss de som er aktuelle for våre kunder. I Total Økonomistyring har vi startet arbeidet med innsendinger, og sender kopi til daglig leder når vi har levert søknaden. Vi opplever at søknadene håndteres elektronisk og det går veldig kort tid fra innsendelse av søknad, til vedtak og utbetaling. Vi går systematisk gjennom alle våre kunder for å se om det er aktuelt å søke for din bedrift, men ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

  • Egenandelen for bedrifter som ikke var pålagt stengt er redusert til kr. 5000 (fra og med april, ikke med tilbakevirkende kraft)
  • Total har sendt en forespørsel til Regnskap Norge angående kostnader som gjelder markedsføring og felleskostnader for bedrifter tilknyttet kjøpesentre- vi venter fortsatt på tilbakemelding, men dersom vi kan søke om mer støtte så sender vi inn ny søknad dersom vi allerede har sendt søknad på vegne av din bedrift.
  • Beregnet normalomsetning for søknadsmåneden skal ikke settes lavere enn 20 % og ikke høyere enn 5 ganger høyere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019. Dette kan høres voldsomt ut, men dere trenger ikke knote med dette, vi har modell vedlagt som justerer dette.
  • Det kreves ikke lenger overskudd i januar og februar for at negativt resultat i 2019 skal settes til null, men forbedret resultat.
  • For april og mai kan kun 0,75% av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad
  • Foretak som ble etablert mer enn ett år tidligere enn kalendermåneden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Likviditetslån og likviditet

Vi som rådgivere er litt engstelige for alle bedriftene som nå utsetter betaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skatt og leiekostnader.

Det er viktig å planlegge likviditeten fremover, feriepenger skal utbetales, ferie skal tas ut, driften er redusert og alt skal betales på et senere tidspunkt.

Vi i Total bistår gjerne med å utarbeide likviditetsprognose, men dersom du ønsker å kikke på dette selv kan du laste ned et verktøy her:

SuperEnkel Likviditetsprognose

Dersom bedriften din har grei likviditet vil vi anbefale å betale ut arbeidsgiveravgift til vanlig tid. Det sparer arbeid og opprettholder rutinen. Det er lite renteinntekter å spare ved utsettelse. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du ønsker å utbetale til ordinære tidspunkt.

Når det gjelder likviditetslån så stenges denne muligheten 01.06.20 så hvis du ser at det kan knipe etter sommeren når skatt, mva, arbeidsgiveravgift skal betales så bør din bedrift vurdere behovet for lån.

Redusert arbeidsgiveravgift

Reduksjon fra 14,1% til 10,1% er vedtatt. For at ikke de administrative oppgavene vil føre til at «vinningen går opp i spinningen» er det lagt frem forslag at det ikke skal gjøres endringer i lønnssystemene, men at differansen trekkes fra betaling, og at dette da føres som en kreditpost i regnskapet.

Skatteetaten arbeider med å få på plass løsningene, og det ventes derfor en utsettelse av betaling på 3 termin også.

Dette vil jo også bety at det ved utbetaling av feriepenger vil være en besparelse i forhold til hva som er avsatt av arbeidsgiveravgift på feriepenger.

For de bedriftene som pleier å utbetale feriepenger og trekke den ansatte i lønn så må dette opprettholdes, man kan ikke utbetale feriepenger og vente med trekket til det er vanlig arbeidsgiveravgiftssats.

Skattemelding for aksjeselskaper

Når det gjelder frist for skattemeldingen som normalt har frist 31.05.20 så er denne nå utsatt sil 31.08.20. Som tidligere nevnt er vi opptatt av å holde planlagte frister her i Total Økonomistyring. Det er en fordel for våre kunde å ferdigstille fjoråret, og konsentrere seg om det inneværende og kunne ta ut korrekte rapporter med disponering av fjorårets overskudd/ underskudd ferdig utført.

Vi ser forøvrig at det blir nødvendig med utsettelse på noen av selskapene. I løpet av uken som kommer nå vil selskapene som søkes utsettelse bli informert med et estimat for når selskapet kan forvente å få årsregnskap til signering.

For dere som har mottatt regnskapet til signering men som av ulike årsaker ikke har signert så ber vi dere om å signere- eller gi tilbakemelding om eventuelle uklarheter så snart som mulig slik at vi kan ferdigstille årsregnskapet for selskapet ditt før feriemodus tar oss alle etter en tid med utfordringer.

Vil din bedrift bli med?

Som dere vet er vi i Total veldig stolte av kundene våre, og ønsker å bygge nettverk og være en ambassadør for bedriftene våre.

Ser vi at to kunder kan ha nytte av hverandre, så setter vi dem sammen. Om det blir et samarbeid mellom dem er selvsagt opp til bedriftene, men vi prøver som sagt å bidra mer enn den tradisjonelle regnskapsfører- rollen skulle tilsi.

Nå ønsker vi også å bidra til å styrke deres bedrifter med markedsføring.

Dersom dere ønsker å tilby rabatterte priser i 2020 for å knytte til dere flere kunder så kan dere sende meg en melding med at dere for eksempel tilbyr 10% rabatt ved å oppgi kode TOT2020 med begrensning på ett kjøp per kunde.

Jeg lager en liten «flyer» med selskapenes logoer, og tilbudene som tilbys. Total vil sende ut dette skrivet til eksisterende kunder og alle nye kunder som kommer inn.

Dere må selvsagt administrere dette selv med for eksempel liste over kunde som har fått denne rabatten, og ikke skal ha den en gang til.

Denne ordningen er det flere av våre bedrifter som ønsker å være med på, dette skjer, folkens! Vil du ha din bedrift med på Flyeren så send mail innen 31.50.20.

Tax Coat Week- A rather smart Casual Jacket

Ettersom den uken som kommer nå alltid er en spesiell uke for oss regnskapsførere- uken med frist for skattemeldingene, så vil jeg gjerne runde av med å vise til en veldig morsom episode med Bernard Black. Ikke kan vi forstå hvordan parring av sokker er kjekkere enn skattemeldingene, men hver sin lyst sier nå vi!

Her er den:

Frister fremover

31.05.20: Levering av skattemeldinger for aksjeselskaper og næringsdrivende. Denne er utsatt til 31.08.20 men vi forholder oss til opprinnelig frist.

10.06.20: Betaling av MVA for 1.termin OG levering og betaling av MVA for mars og april (mulig denne blir utsatt)

30.06.20: Frist for fastsettelse av årsregnskap. Foreslått endret til 31.08.20 men ikke avklart.

15.07.20: Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for mai og juni (3.termin). Kan bli utsatt.

31.07.20: Frist for innlevering av årsregnskap til Brønnøysund

17.08.20: Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for mars og april (termin 2)                                                                     

31.08.20: Betaling av MVA for mai og juni

01.09.20: Betaling forskuddsskatt 2.termin

Da gjenstår bare å ønske dere alle en riktig fin uke fra teamet i Total Økonomistyring AS 

Skattesmell og kompensasjonsordninger

  Restskatt og aksjebeholdningDersom du har sjekket skattemeldingen din og funnet at du skal betale restskatt så kan det være greit å være klar over at selv om det står at man må betale restskatt innen 31.05 for å unngå renter så skal man være oppmerksom på at...

Vi er imponerte over bedriftene våre!

Hei alle sammenNå nærmer det seg slutten på et meget spesielt år- og vi i Total vil gjerne få si hvor imponert vi er av bedriftene våre som i denne tiden har tenkt utenfor boksen, funnet nye løsninger og ikke minst tatt grep når det ble nødvendig.Vi ønsker som alltid...

Beregning av tilskudd, budsjett, planlegging og annet snacks

Hei alle sammen,Håper dere har hatt en fin sommer, og fått litt rutiner på plass igjen. Vi i Total har alltid vært opptatt av å bidra til å styrke bedriftene «våre»- altså dere kunder, ved nettverksbygging, planlegging, rådgivning og informasjonsdeling. Synergien...