Oppdatering permitteringsregler, kompensasjonsordningen og litt om ferieavvikling

mai 1, 2020Kundebrev

Hei Alle Sammen,

Her kommer en kjapp oppdatering på regler rundt permittering, samt søknader om kompensasjon og litt om ferie.

Trykk her for video 😊

Kompensasjonsordningen

 • Fra og med april halveres egenandelen fra kr.10.000 til kr.5.000 for de bedriftene som ikke er pålagt stengt
 • Det er endret slik at programkostnader kan tas med (fra og med mars- søknaden)
 • Dersom selskapet gikk i underskudd i 2019 men har overskudd i januar og februar så skal underskuddet settes til null i søknaden
 • Dersom man har levert en oppgave som ikke inkluderer endringene over, kan man sende ny søknad. Differansen mellom det som er utbetalt tidligere og den nye søknaden utbetales.

Permittering

Permittering er ikke lenger uforutsigbar, så dersom din bedrift har blitt påvirket litt senere enn andre, og bedriften din ser nødvendigheten av å permittere fremover så er varslingsplikten 14 dager.

Lønnsplikten er 2 dager etter at permittering er startet. Viktig å være klar over at man ikke lenger skal tenke 2+2 men altså 14+2 dager kostnad.

Redusert arbeidsgiveravgift

Reduksjon fra 14,1% til 10,1% er foreslått, og ventes vedtatt 12.05.20.

Kjapt om regler rundt ferie

 • Dersom årets ferie ikke er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker så har arbeidsgiver stor styringsrett over til gode feriedager
 • Når det gjelder hovedregelen er den at arbeidstaker kan kreve å ta ut 3 uker sammenhengende i perioden 1.juni-30.september. Arbeidsgiver kan derfor altså ikke pålegge arbeidstaker å ta ut disse tre ukene utenom denne perioden (men man kan bli enige om annet)
 • Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelsen minst to måneder før ferieavviklingen såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.
 • Har bedriften utfordringer i forhold til Corona knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning ol så vil dette kunne kvalifisere som særlig grunn
 • Dersom ferien er avtalt så kan arbeidsgiver kun endre fastsatt ferie når to vilkår er oppfylt:
 1. Endringen må være nødvendig av uforutsette hendinger
 2. Endringen kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedsfortreder
 • Ved endring i ansattes ferieplaner kan merkostnadene dekkes skattefritt av arbeidsgiver
 • Dersom den ansatte har avtalt ferie i permitteringsperiode kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale å endre slik at feriedagene skyves
 • Arbeidsgiver kan pålegge ansatt å ta ut planlagt ferie i permitteringsperioden. Den ansatte må da opplyse om ferien på meldekortet og får ikke dagpenger i denne perioden.

Videre vil jeg tipse om CRM funksjoner i PowerOfficeGo.

Viktig å få med seg muligheter for oppfølging av oppgaver, prosjekter, kunder og status som kommer på slutten.

Sjekk bloggen her!

Ellers var det veldig kjekt med så mange svar i konkurransen vår om hvor bussen med reklamen befant seg- og den lykkelige vinneren fikk et gavekort fra Folkvord Gårdsutsalg.

Send gjerne inn flere bilder som viser litt av omgivelsene så starter vi en ny konkurranse!!

For de som lurte men ikke gjettet så var bildet tatt i Bryne sentrum

Frister fremover

15.05.20: Betaling av skattetrekk. Betaling av arbeidsgiveravgift (termin 2) er utsatt.

31.05.20: Levering av skattemeldinger for aksjeselskaper og næringsdrivende. Denne er utsatt til 31.08.20 men vi forholder oss til opprinnelig frist.

10.06.20: Betaling av MVA for 1.termin OG levering og betaling av MVA for mars og april (mulig denne blir utsatt)

30.06.20: Frist for fastsettelse av årsregnskap

15.07.20: Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for mai og juni (3.termin). Kan bli utsatt.

31.07.20: Frist for innlevering av årsregnskap til Brønnøysund

15.08.20: Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for mars og april (termin 2)                                                                     

31.08.20: Betaling av MVA for mai og juni

01.09.20: Betaling forskuddsskatt 2.termin

Da gjenstår bare å ønske dere en riktig fin helg 😊

Med vennlig hilsen

Linda Karlson

Skattesmell og kompensasjonsordninger

  Restskatt og aksjebeholdningDersom du har sjekket skattemeldingen din og funnet at du skal betale restskatt så kan det være greit å være klar over at selv om det står at man må betale restskatt innen 31.05 for å unngå renter så skal man være oppmerksom på at...

Vi er imponerte over bedriftene våre!

Hei alle sammenNå nærmer det seg slutten på et meget spesielt år- og vi i Total vil gjerne få si hvor imponert vi er av bedriftene våre som i denne tiden har tenkt utenfor boksen, funnet nye løsninger og ikke minst tatt grep når det ble nødvendig.Vi ønsker som alltid...

Beregning av tilskudd, budsjett, planlegging og annet snacks

Hei alle sammen,Håper dere har hatt en fin sommer, og fått litt rutiner på plass igjen. Vi i Total har alltid vært opptatt av å bidra til å styrke bedriftene «våre»- altså dere kunder, ved nettverksbygging, planlegging, rådgivning og informasjonsdeling. Synergien...