Portalen til kontantstøtteordningen er ÅPEN

apr 20, 2020Kundebrev

Og vi har testet den !

Portalen ble gjort tilgjengelig for selskaper som ble pålagt stengt 18.04.20 og portalen for øvrige bedrifter åpnes 20.04.20.

Først er det viktig å si at da forskriften kom fredag kveld var flere punkter i beregningsmodellen som jeg lanserte i forrige uke endret. I praksis skal man finne normalomsetning for mars 2020 ved å legge til omsetning for januar- mars 2019 i tillegg til januar- mars 2020. Jeg går ikke inn på formelen her.

Det er allikevel et godt verktøy for å finne kostnader- men i dette kundebrevet får dere se hva som spørres etter i portalen og litt om hvilke kostnader som kan tas med- og hva som legges til grunn for refusjon.

Også denne gang har jeg laget video for de som er lei av å lese:

Trykk her for video!

Hvem kan søke:

Vi gjentar ikke her listen over hvilke bedrifter som kan søke, da kan du se på kundebrevet fra 13.04.20, men tar med det som er kommet i tillegg fredag 17.04.20:

I tillegg er det lagt til to ytterligere krav til selskapet som går på resultatet til selskapet. I korte trekk handler det om at selskaper som gikk med underskudd i 2019 risikerer avkortning i støtten 

  1. For det første kan ikke tilskudd overstige det beregnede omsetningsfallet i den enkelte søknadsmåned. Denne er forståelig og nokså grei å forholde seg til.
  2. Støtten kan ikke overstige omsetningsfallet multiplisert med de faste, uungåelige kostnadene i søknadsmåneden, fratrukket foretakets ordinære resultat før skatt i 2019 dividert på antall måneder foretaket eksisterte i 2019 (beregnet omsetningsfall x (faste, uunngåelige kostnader- (ordinært resultat før skatt i 2019/ antall måneder foretaket eksisterte))). Dersom underskuddet er minst like stort som summen av faste, uunngåelige kostnader, blir det ikke noen utbetaling i det hele tatt
  3. Beregnet kompensasjonsbeløp under kr.5000 utbetales ikke.

Søknaden

Er lett å fylle ut.

Det vi kan ta med er følgende poster:

Post nærings-oppgavenNavn post
6300Leie lokale, men begrenset til kostnad for næringslokaler
6340Lys og varme
6395Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
6400Leie maskiner, inventar, transportmidler mv
6700Fremmed tjeneste, begrenset til revisjon og regnskap
6995Elektronisk kommunikasjon, porto o.l.
7040Forsikring og avgifter på transportmidler
7490Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
7500Forsikringspremie
8150 – 8050Påløpt rentekostnad – Påløpt renteinntekt (nettobeløp, som ikke kan bli negativ)

Men det er ett par ting som er ulogisk. 

  • Av faste, uunngåelige kostnader kan man ikke ta med lisenskostnader eller abonnements kostnader- i hvert fall ikke i denne omgang ifølge informasjon fra Regnskap Norge.
  • Personalforsikring faller også utenfor, noe som virker litt urimelig ettersom man kan si opp obligatorisk tjenestepensjon på permittert personell men ikke forsikringer.
  • Honorarer er begrenset til revisjon og regnskapsfører
  • Det kan ikke kreves refusjon for lønnskostnader for intern regnskapsfører eller intern renholdsmedarbeider.
  • Videre kan selskap som har biler på leasing ta med kostnaden i ordningen, mens selskap som har hatt god likviditet og gjerne kjøpt firmabilene får ikke fradrag for avskrivninger, kun for rentekostnader dersom det er lån på bilene. Det er jo litt rart ettersom ordningen i utgangspunktet skal tilfalle «sunne bedrifter».

Som dere skjønner er det ett par punkter hvor det er greit at regnskapsfører utarbeider dokumentasjonen istedenfor å innhente bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor i ettertid.

Ett av de siste punktene i søknaden er også:

Jeg bekrefter at oppgitt informasjon er riktig og kan dokumenteres ved behov, og at jeg på forespørsel kan legge frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Så- det å utarbeide søknad i samarbeid med regnskapsfører eller revisor er mitt klare råd.

Her følger en repetisjon av fristene fremover:

Frister fremover

18.04.20: Portal for innsendelse av søknader til kompensasjonsordningen lanseres for bedrifter som er pålagt stengt

20.04.20: Portal for innsendelse av søknader til kompensasjonsordningen åpnes for øvrige bedrifter

15.05.20: Betaling av skattetrekk. Betaling av arbeidsgiveravgift (termin 2) er utsatt.

31.05.20: Levering av skattemeldinger for aksjeselskaper og næringsdrivende

10.06.20: Betaling av MVA for 1.termin OG levering og betaling av MVA for mars og april (mulig denne blir utsatt)

30.06.20: Frist for fastsettelse av årsregnskap

15.07.20: Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for mai og juni (3.termin). Kan bli utsatt.

31.07.20: Frist for innlevering av årsregnskap til Brønnøysund

15.08.20: Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for mars og april (termin 2)                                                                      

31.08.20: Betaling av MVA for mai og juni

01.09.20: Betaling forskuddsskatt 2.termin

Til slutt vil vi gjerne takke NAV for god rådgivning og støtte i forbindelse med permitteringer, Jæren Sparebank og DNB for god rådgivning og kjapp håndtering når det gjelder kriselån, Regnskap Norge for løpende informasjon og gode verktøy- også synes vi at Regjeringen og Stortinget skal ha en applaus for kjappe lovendringer og endelig en løsning som ikke er en forskyvning av problemet. Så håper vi at neste runde vil mer naturlige faste kostnader også inkluderes.

Lykke til i søknadene og ta kontakt dersom noe er uklart!

PS. Informasjon om søknaden finner du også her:https://kompensasjonsordning.no/

Med vennlig hilsen Teamet i Total Økonomistyring AS

Skattesmell og kompensasjonsordninger

  Restskatt og aksjebeholdningDersom du har sjekket skattemeldingen din og funnet at du skal betale restskatt så kan det være greit å være klar over at selv om det står at man må betale restskatt innen 31.05 for å unngå renter så skal man være oppmerksom på at...

Vi er imponerte over bedriftene våre!

Hei alle sammenNå nærmer det seg slutten på et meget spesielt år- og vi i Total vil gjerne få si hvor imponert vi er av bedriftene våre som i denne tiden har tenkt utenfor boksen, funnet nye løsninger og ikke minst tatt grep når det ble nødvendig.Vi ønsker som alltid...

Beregning av tilskudd, budsjett, planlegging og annet snacks

Hei alle sammen,Håper dere har hatt en fin sommer, og fått litt rutiner på plass igjen. Vi i Total har alltid vært opptatt av å bidra til å styrke bedriftene «våre»- altså dere kunder, ved nettverksbygging, planlegging, rådgivning og informasjonsdeling. Synergien...