Tjenester

Controller­funksjon

 

Utarbeidelse av gode rapporterings/  styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Controllerfunksjon

Kan være så mangt!

Utarbeidelse av gode rapporterings/ styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Avdelingsrapporter, marginrapporter, varelagerstyring, skjemaer etc som gjør arbeidsflyten smidigere i en travel arbeidsdag.

Interne prosesser:
Det gis bistand/ gjennomgang/ tilrettelegging av prosesser, rutiner og prosedyrer på tvers av bedriften.

Vurdering av systemer/ kompetanse/ kapasitet for å levere et godt og lønnsomt produkt.
Effektivitetspotensialer- hvordan utføres produksjonen?

Er omsetning og kostnader brutt ned på et hensiktsmessig nivå, etc.

Strategidokumenter, budsjettering, strategiske perspektiver, målsetninger, balansert målstyring ved scorecards eller utarbeidelse av KPI’er.

Tjenester

Total Økonomistyring kan tilby et bredt spekter av tjenester:

Autorisert regnskapsfører

Kvalitetsstempel som gir kunden trygghet

l

Regnskap

Kontroll på tallene- skybasert regnskapsprogram
i

Fakturering og kundefordringer

Er noe av det viktigste i en bedrift

Inngående Faktura og remittering

Effektivisering kan vi like- både regnskapskontoret, kunden og ikke minst kundens leverandører!

Lønn

Lønnskjøring utføres i PowerOfficeGo, hvor de ansatte får lønnsslipper både i App og på mail
i

Rapportering

Bokføring og rapportering bør tilpasses virksomhetsstyringen

Årsoppgjør og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.

Controllerfunksjon

Utarbeidelse av gode rapporterings/ styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Økonomisjef til leie

Rådgivning, støttefunksjon og samarbeidspartner

Målsetning

Personlig oppfølging, kvalitet i alle ledd, effektive og smidige løsninger skal komme kunden til gode.

Fra vår Daglig leder

Bred erfaring innen regnskap, økonomi, controlling og prosess­endringer

Økonomisk styring handler ikke kun om debet og kredit, men splitt mellom kostnadsbærere, om langsiktig og målrettet tankegang, strukturerte beslutningsprosesser samt evne og kompetanse til å iverksette og gjennomføre nødvendige endringer.