Tjenester

Fakturering og kunde­fordringer

 

Fakturering og kundefordringer er noe av det viktigste i en bedrift. Bedriften kan gjøre det selv i PowerOfficeGo, eller Total Økonomistyring AS kan utføre faktureringen på vegne av din bedrift.

Fakturering og kundefordringer

En rutine som fungerer for alle parter

Bruker dere eget faktureringssystem kan det settes opp en integrasjon eller foreta import av journalfiler. Ved bruk av OCR og Autopay- løsninger vil dette være kostnadsbesparende da det krever mindre manuelt arbeid for regnskapsfører.

Når det gjelder oppfølging og avstemming av kundereskontroer blir vi enige om en rutine som fungerer for alle parter.

Total Økonomistyring er tilknyttet Kreditorforeningen, og via vår avtale har våre kunder anledning til å benytte seg av deres tjenester til en redusert pris etter nærmere avtale.

Tjenester

Total Økonomistyring kan tilby et bredt spekter av tjenester:

Autorisert regnskapsfører

Kvalitetsstempel som gir kunden trygghet

l

Regnskap

Kontroll på tallene- skybasert regnskapsprogram
i

Fakturering og kundefordringer

Er noe av det viktigste i en bedrift

Inngående Faktura og remittering

Effektivisering kan vi like- både regnskapskontoret, kunden og ikke minst kundens leverandører!

Lønn

Lønnskjøring utføres i PowerOfficeGo, hvor de ansatte får lønnsslipper både i App og på mail
i

Rapportering

Bokføring og rapportering bør tilpasses virksomhetsstyringen

Årsoppgjør og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.

Controllerfunksjon

Utarbeidelse av gode rapporterings/ styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Økonomisjef til leie

Rådgivning, støttefunksjon og samarbeidspartner

Målsetning

Personlig oppfølging, kvalitet i alle ledd, effektive og smidige løsninger skal komme kunden til gode.

Fra vår Daglig leder

Bred erfaring innen regnskap, økonomi, controlling og prosess­endringer

Økonomisk styring handler ikke kun om debet og kredit, men splitt mellom kostnadsbærere, om langsiktig og målrettet tankegang, strukturerte beslutningsprosesser samt evne og kompetanse til å iverksette og gjennomføre nødvendige endringer.