Tjenester

Lønn

 

Lønn vil man gjerne ha! Regnskapskontoret sørger for månedlig innrapportering av A- melding til Altinn hvor også skatt og arbeidsgiver blir rapportert.

Lønn

Regnskaps­kontoret sørger for månedlig inn­rapportering

Lønnskjøring utføres normalt en gang pr måned, og lønnsslippene blir sendt til den enkelte pr e-post.

Regnskapskontoret sørger for månedlig innrapportering av A- melding til Altinn hvor også skatt og arbeidsgiver blir rapportert.

Dersom regnskapskontoret har tilgang til bank- konti og utbetaling ordnes også betaling av terminoppgavene til offentlige myndigheter.

Hvis utbetaling skal utføres av kunde gis nødvendig betalingsinformasjon sammen med lønnskjøring for siste måned i terminen.

Tjenester

Total Økonomistyring kan tilby et bredt spekter av tjenester:

Autorisert regnskapsfører

Kvalitetsstempel som gir kunden trygghet

l

Regnskap

Kontroll på tallene- skybasert regnskapsprogram
i

Fakturering og kundefordringer

Er noe av det viktigste i en bedrift

Inngående Faktura og remittering

Effektivisering kan vi like- både regnskapskontoret, kunden og ikke minst kundens leverandører!

Lønn

Lønnskjøring utføres i PowerOfficeGo, hvor de ansatte får lønnsslipper både i App og på mail
i

Rapportering

Bokføring og rapportering bør tilpasses virksomhetsstyringen

Årsoppgjør og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.

Controllerfunksjon

Utarbeidelse av gode rapporterings/ styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Økonomisjef til leie

Rådgivning, støttefunksjon og samarbeidspartner

Målsetning

Personlig oppfølging, kvalitet i alle ledd, effektive og smidige løsninger skal komme kunden til gode.

Fra vår Daglig leder

Bred erfaring innen regnskap, økonomi, controlling og prosess­endringer

Økonomisk styring handler ikke kun om debet og kredit, men splitt mellom kostnadsbærere, om langsiktig og målrettet tankegang, strukturerte beslutningsprosesser samt evne og kompetanse til å iverksette og gjennomføre nødvendige endringer.