Tjenester

Regnskap

 

Kontroll på tallene – skybasert regnskapsprogram.

Total Økonomistyring AS bruker PowerOffice Go, som er et fantastisk system hvor samarbeid mellom regnskapsfører og kunden er veldig smidig.

Regnskap

Kontroll på tallene. Skybasert regnskaps­program

Vi går igjennom rutiner, muligheter og løsninger ved samarbeidets oppstart, og finner en måte som passer for din bedrift.

I PowerOfficeGo vil du til enhver tid se status på regnskapet.
Det er lett å hente ut rapporter, chatte litt med regnskapsføreren dersom du lurer på et bilag. for eksempel.
Du kan lage tilbud og fakturere selv, se hvor mye selskapet skylder i merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift fortløpende.
Lurer du på en tidligere faktura er det kun internettilgang du trenger for å finne den igjen.
Alt av bilag kan sendes inn via mobilapp eller sendes direkte til systemet.

Ta kontakt og for en uforpliktende samtale og eventuelt et kostnadsoverslag eller fastpristilbud.

Tjenester

Total Økonomistyring kan tilby et bredt spekter av tjenester:

Autorisert regnskapsfører

Kvalitetsstempel som gir kunden trygghet

l

Regnskap

Kontroll på tallene- skybasert regnskapsprogram
i

Fakturering og kundefordringer

Er noe av det viktigste i en bedrift

Inngående Faktura og remittering

Effektivisering kan vi like- både regnskapskontoret, kunden og ikke minst kundens leverandører!

Lønn

Lønnskjøring utføres i PowerOfficeGo, hvor de ansatte får lønnsslipper både i App og på mail
i

Rapportering

Bokføring og rapportering bør tilpasses virksomhetsstyringen

Årsoppgjør og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.

Controllerfunksjon

Utarbeidelse av gode rapporterings/ styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Økonomisjef til leie

Rådgivning, støttefunksjon og samarbeidspartner

Målsetning

Personlig oppfølging, kvalitet i alle ledd, effektive og smidige løsninger skal komme kunden til gode.

Fra vår Daglig leder

Bred erfaring innen regnskap, økonomi, controlling og prosess­endringer

Økonomisk styring handler ikke kun om debet og kredit, men splitt mellom kostnadsbærere, om langsiktig og målrettet tankegang, strukturerte beslutningsprosesser samt evne og kompetanse til å iverksette og gjennomføre nødvendige endringer.