ØKONOMISJEF TIL LEIE

Regnskap, økonomi, controlling og prosess­endringer

TjenesterKontakt

samarbeidspartner

vi hjelper din bedrift å flytte regnskap ut i skyen

hold deg oppdatert

Meld deg på vårt kundebrev

Gaselle bedrift 2019, 2020 og 2021

Vi er gaselle bedrift for tredje året på rad!

Å være en gaselle (kåret av Dagens Næringsliv) betyr at vi er en av norges raskest voksende bedrifter. Vi har hatt en vekst på 197,23% de siste tre årene. Noe som vi er stolte av. Vi har vokst på omdømme, fordi våre kunder anbefaler oss videre til sine nettverk. Det som gjør Total annerledes er entusiasme på vegne av våre kunder, dyp involvering i alle aspekter ved driften til våre kunder samt et utrolig godt regnskapsprogram som både vi og våre kunder setter pris på ved at det er live, intuitivt og oversiktlig. Det gjør at vi kan konsentrere oss om å rådgi kundene.

Vi er et team bestående av dyktige rådgivere og regnskapsførere. Både kompetanse og personlighet spiller en stor rolle for at våre kunder opplever at de har tillit til at vi tar oss av alt bedriften behøver slik at de kan konsentrere seg om sitt fagfelt.

Takk til alle dere gode kunder som anbefaler oss videre og til vårt dyktige team!

 

Vi tilbyr

Regnskapsførsel

Personlig engasjement og rådgivning samt høyt fokus på effektivisering skal gi deg som kunde en trygghet på at rapportering skjer til avtalt tid, at myndigheter, leverandører og ansatte får det de har krav på. Og ikke minst at kundefordringer blir fulgt opp.

Regnskapet skal struktureres slik at det passer din bedrift, og avdelingsledere/ daglig leder får det styringsverktøyet man trenger for å lede bedriften i rett retning.

Likviditetsrapporter, marginanalyser, avdelingsrapporter – det som er hensiktsmessig for nettopp din bedrift.

Nystartet?

40% av nystartede bedrifter avvikles etter ett år

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er ofte preget av en gründerkultur. De ledes av den/de som har startet bedriften, og det er ikke vanlig å sette bort ledelsesfunksjoner til noen som ikke er med på eiersiden.

Gode ideer, motivasjon og utholdenhet er en god drivkraft i oppstart av en virksomhet, men det er ikke nok til å få en bedrift overlevelsesdyktig.
Det er mange detaljer som skal på plass, alt fra første registreringen i Brønnøysund til ulike skjemaer, programmer, rapporteringer, regnskap osv.

En god forretningsplan, økonomisk forståelse og kontroll på pengene er viktig for å lykkes.
I tillegg ønsker alle eiere og ledere med normale ambisjoner å få betalt for strevet, og etterhvert få en avkastning på sine investeringer.

Da kan det være godt å ha en regnskapsfører som også har en aktiv rådgivningsrolle.

Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg og din bedrift?

Under er en oversikt over tjenester vi tilbyr- er det noe du savner så ta kontakt, det er fullt mulig vi allikevel kan stå til tjeneste.

Vi har kontorer i Sandnes, Stavanger og på Ålgård, men våre kunder er spredt over hele landet.

Autorisert regnskapsfører

Kvalitetsstempel som gir kunden trygghet

Controllerfunksjon

Utarbeidelse av gode rapporterings/ styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.

Målsetning

Personlig oppfølging, kvalitet I alle ledd, effektive og smidige løsninger skal komme kunden til gode.

Lønn

Lønnskjøring utføres i PowerOfficeGo, hvor de ansatte får lønnsslipper både i App og på mail
i

Rapportering

Bokføring og rapportering bør tilpasses virksomhetsstyringen

Årsoppgjør og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.

i

Fakturering og kundefordringer

Er noe av det viktigste i en bedrift

Inngående Faktura og remittering

Effektivisering kan vi like- både regnskapskontoret, kunden og ikke minst kundens leverandører!

Hva kan vi tilby?

Økonomisjef til leie

Mange små og mellomstore bedrifter preges av ustrukturerte beslutningsprosesser og har ofte en liten ledergruppe hvor viktige beslutninger tas av en person, gjerne bedriftens eier og gründer.

Hverdagen fylles av operative problemstillinger og man nedprioriterer behovet for langsiktig strategi, langsiktig og målrettet tankegang.