Regnskapsakademiet

Å være regnskapsfører gir oss en unik mulighet til å involvere oss i driften til mange spennende bedrifter, og å være en sparringpartner for ledelsen, som ofte føler seg ensom på toppen.

I dette kurset legger vi fokus på praksis, som gjør at når du går ut i arbeidet vil vite hva som ventes av deg, hvilket ansvar vi besitter og en trygghet på hvordan oppgavene skal utføres.