Muligheter du ikke visste om

#Stolt regnskaps­fører

Som regnskapsfører får du en unik mulighet til å bli kjent med flere ulike bedrifter og ledere. Du vil kjenne tilfredsstillelsen av å pusle sammen bank­avstemminger, erfare hvor herlig det er når bilagsmengden er gjennomgått og alt faller på plass og kjenne på gleden over kunden som takker deg fordi du viste dem muligheter de selv ikke hadde sett.​

Total Økonomistyring
total okonomistyring web bilder 31
total okonomistyring web bilder 18
total okonomistyring web bilder 32

Vi er rådgivere

I regnskapsverden har mange av oppgavene en begynnelse og en slutt, noe som i seg selv er tilfredsstillende. Å kunne huke av «ferdig utført» og gå hjem når arbeidsdagen er over, er noe mange setter pris på. Men selv om flere av oppgavene har faste formler, blir de individuelle vurderingene på vegne av hver enkelt kunde stadig viktigere.

I Total Økonomistyring er vi opptatt av rollen som regnskapsfører og hvordan vi kan skape merverdi både for kunden og for egen del. Regnskapsførerrollen er i langt større grad blitt en rådgiverrolle der vi hele tiden er på jakt etter de beste løsningene for kunden.

Genuint interessert

Vi har klare forventninger til regnskapsførerne våre. Å være proaktiv, er en av dem, det samme er forståelsen av service. Vi skal være lydhøre for kundens behov, samtidig som vi alltid skal søke å tilføre noe mer.

For å bli en god regnskapsfører, holder det ikke å være faglig dyktig. Kundene trenger gode sparringspartnere, noe som krever både nysgjerrighet og genuin interesse.
Total Økonomistyring
total okonomistyring web bilder 35

God match viktig

En god match mellom kunde og regnskapsfører er viktig for begge parter. Kundene er forskjellige både med hensyn til størrelse, bransje og personlighet, noe vi forsøker å gjenspeile i teamet vårt, der vi etterstreber variasjon i alder, bakgrunn, interesser og personlighet.
Endringsvillige medarbeidere, som ønsker å utvikle seg og ta del i nye ting, er viktig for oss. Selv om mange regnskapsprinsipper er ufravikelige, er bransjen hele tiden i utvikling, og her skal vi stå i fremste rekke.

Våre kjerne­verdier

I Personalhåndboka definerer vi kjerneverdiene våre slik som beskrevet her.

Vi skal være fremoverlente, følge med i utviklingen og i nye løsninger på markedet.

Uansett funksjon på regnskapskontoret, har våre kunder tillit til at du følger med, gir tips og råd eller henviser til en kollega dersom du ser at kunden har et behov du ikke kan fylle.

Vi skal være profesjonelle og alltid ha øye for hva som er korrekt. Vi skal være våkne i forhold til gaver og rabatter som tilbys og taktfulle i forhold til taushetsplikt og den innsikt vi får i andres liv og laden.

Mange av våre kunder har en daglig leder som ofte fungerer både som strategiker, HR-, salgs- og markedssjef. Ved å vise interesse og være en høyre hånd, ikke utelukkende i det som går på det regnskapsmessige, kan du få bistå også i selve driften. Det gir økt verdi for kunden og større trivsel for deg. Øv på å bli trygg i denne rollen – det er virkelig kjekt!

Alle kan ha en dårlig dag, men det skal ikke kunden merke. Legg ære i å levere informasjon som du er sikker på er korrekt. Vi kan alle ha utfordringer i hverdagen. Merker du at det går utover kvaliteten på arbeidet ditt, gi beskjed. Vi er et team der alle er opptatt av å ivareta hverandre og levere kvalitet for kundene våre.

Ved å vise engasjement og interesse for det som skjer rundt oss, blir vi en inkluderende regnskapsfører som alle setter pris på. Å være interessert og engasjert, vil også heve kompetanse og erfaring, og samtidig gi uvurderlig verdi både for deg og de rundt deg. Prøv og lær deg noe nytt hver dag. Tenk gjerne før du legger deg; hva lærte jeg i dag?

Total Økonomistyring rådgivning og regnskap

Som regnskapsfører i Total Økonomistyring er det ikke nok å være faglig dyktig. Du må også ha en genuin interesse for det du driver med. Selv om flere av oppgavene har faste formler, blir de individuelle vurderingene på vegne av hver enkelt kunde stadig viktigere.

Total Økonomistyring AS har kontorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Oslo og kunder over hele landet. Målet er å være tett på kundene uansett hvor de måtte befinne seg.

Er du på jakt etter ny regnskapsfører eller ny jobb, trenger du nytt regnskapssystem eller nye medarbeidere, eller har du andre ting du vil snakke med oss om, ta kontakt.