Mangel på søkere i Regnskapsbransjen: Ledige stillinger venter på kvalifiserte kandidater

Regnskapsbransjen opplever en mangel på kvalifiserte søkere til ledige stillinger, og bransjeaktører etterlyser tiltak for å øke interessen for yrket. Er løsningen å utdanne egne medarbeiderne?

Linda Karlson Total Økonomistyring

Skrevet av:

Linda Karlson

Regnskapsbransjen har opplevd en betydelig økning i etterspørselen etter kvalifiserte arbeidstakere. Dette har ført til et økende antall ledige stillinger og en mangel på kvalifiserte søkere. Ifølge en artikkel publisert av Regnskap Norge, er det nå stor bekymring for at denne trenden vil fortsette.

Årsaker til mangel på søkere

Flere faktorer har bidratt til mangelen på søkere til ledige stillinger i regnskapsbransjen. En av årsakene er at yrket ikke anses som attraktivt nok, og det er en oppfatning at det krever mye arbeid og innebærer lite spennende oppgaver. Samtidig er det økt behov for regnskapsførere og autoriserte regnskapsførere på grunn av vekst i antall små og mellomstore bedrifter.

Økning i ansettelser og planer for fremtiden

I 2022 har over halvparten av medlemsbedriftene ansatt nye medarbeidere, og nesten like mange har planer om ansettelser neste år. Dette viser resultatene fra Regnskap Norges rekrutteringsundersøkelse, som også avdekker at rekrutteringsprosessen kan være utfordrende, spesielt når det gjelder å finne godt kvalifiserte kandidater.

Idealkandidaten og nødvendig opplæring

Idealkandidaten for regnskapsbransjen er autorisert eller ønsker å bli det, har økonomiutdannelse på bachelornivå, erfaring fra regnskap, lønn og årsoppgjør og gode IT-kunnskaper. Søkere som ikke oppfyller disse kriteriene kan likevel få jobben, forutsatt at de er motiverte og lærevillige, og vil få nødvendig opplæring.

Utfordringer med å finne idealkandidater

Arbeidsmarkedet i Norge er presset, og flere bransjer, inkludert regnskapsbransjen, sliter med å finne idealkandidater. Dette resulterer i at krav til kvalifikasjoner ofte nedjusteres for å bemanne ledige stillinger. Mange mellomstore og store regnskapsforetak har begynt å tilpasse seg denne situasjonen ved å fokusere på opplæringsprogrammer for nye ansatte og rekruttere flere nyutdannede. Faktisk ble 4 av 10 nyansatte rekruttert rett fra skolebenken i fjor.

Rekrutteringsstrategi og autorisasjonskrav

Regnskapsforetakene mener at nyutdannede bør ha fullført et studium som oppfyller utdanningskravet i autorisasjonsloven, og rekrutteringsstrategien deres er rettet mot å utvikle nyutdannede studenter til autoriserte regnskapsførere over tid. Det er hovedsakelig mellomstore og store regnskapsforetak som planlegger å øke bemanningen i 2023, mens de aller minste foretakene ikke har rekruttert i fjor eller planlegger å ansette neste år.

Stabil bemanning og mindre rekrutteringsbehov i små foretak

En mulig årsak til dette er at små regnskapsforetak har en relativt stabil bemanning og er fornøyde med nåværende struktur og posisjon. De har derfor verken behov for å bli flere eller ambisjon om å bli større, og rekruttering står ikke på agendaen med mindre noen slutter.

Vekst i autorisasjonsregisteret og etterutdanningstilbud

Antallet autoriserte regnskapsførere har økt med 722 personer siden 2013, til totalt 12 333 i dag, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,7 prosent. Selv om veksten i Finanstilsynets autorisasjonsregister er saktere enn tidligere, er det positivt at stadig flere medlemsforetak tar ansvar for sine ansattes videreutdanning på høyskole- og universitetsnivå.

Økt fokus på kombinasjon av jobb og studier

I 2019 rapporterte omtrent halvparten av alle medlemsbyråer at de aktivt la til rette for å kombinere jobb med studier. Denne andelen har nå økt til 70 prosent. Rundt fem prosent av arbeidsstokken tar høyere utdanning per i dag, og bedre muligheter for etterutdanning vil forhåpentligvis føre til flere autoriserte regnskapsførere i fremtiden.

Regnskapsyrkets fremtid og teknologiens innvirkning

Spekulasjoner om at regnskapsyrket vil forsvinne på grunn av digitalisering og automatisering har vist seg å være feil. Ny teknologi erstatter ikke mennesker, men endrer måten oppgaver løses på og frigjør tid til andre og nye oppgaver. Regnskap Norges bransjestatistikker bekrefter dette, med økning i antall ansatte, sysselsatte og oppdragsgivere.

Optimisme for regnskapsbransjens vekst

Medlemmene av Regnskap Norge forventer at den positive utviklingen vil fortsette, og fremtidstroen er sterkere enn noen gang. Aldri før har så mange uttrykt tro på fortsatt vekst for både egen bedrift og bransjen som helhet. Vi håper at denne spådommen blir virkelighet og at regnskapsbransjen fortsetter å blomstre.

Drømmer du om å bli regnskaps­fører?

Det er utfordrende å få tak i dyktige regnskapsførere og -medarbeidere. For mange regnskapsbyråer går mye tid til opplæring. Regnskapsakademiet, som vi driver in-house, er først og fremst et svar på dette. Første kull startet høsten 2022, og siden har vi hatt flere vellykkede runder med kurs. Meld deg på et av våre kurs her.

Kilde: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsbransjen-mangler-sokere-til-ledige-stillinger/

Del gjerne på sosiale medier:

Facebook
LinkedIn
E-post
Print

Ta kontakt for en prat

Har du noen spørsmål om det som står i artikkelen, eller lurer du på noe ellers? Ta gjerne kontakt så inviterer vi på en kopp kaffe!
Hei der!

Følg oss:

Har du lest disse artiklene?

Total Økonomistyring AS har kontorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Oslo og kunder over hele landet. Målet er å være tett på kundene uansett hvor de måtte befinne seg.

Er du på jakt etter ny regnskapsfører eller ny jobb, trenger du nytt regnskapssystem eller nye medarbeidere, eller har du andre ting du vil snakke med oss om, ta kontakt.