Økende etterspørsel etter regnskapsførere – en gyllen mulighet for karriereutvikling

Norsk økonomi opplever en kraftig vekst, noe som har ført til en økende etterspørsel etter kvalifiserte regnskapsførere. Men markedet sliter med å finne nok kandidater til å dekke behovet. Dette representerer en unik mulighet for de som ønsker en karriere innen regnskapsbransjen.

Linda Karlson Total Økonomistyring

Skrevet av:

Linda Karlson

Regnskapsbransjen er en viktig del av Norges økonomiske infrastruktur. Regnskapsførere spiller en avgjørende rolle i å holde oversikt over økonomien til både små og store virksomheter, og deres arbeid bidrar til å sikre at selskaper oppfyller sine lovpålagte forpliktelser. I de senere årene har det imidlertid blitt vanskeligere å finne kvalifiserte kandidater til denne viktige stillingen, og bransjen opplever nå en økende etterspørsel etter regnskapsførere.

En nylig publisert artikkel av NRK Vestland påpeker at mange selskaper har hatt stillingsannonser ute i flere år uten å finne passende kandidater. Dette skaper en flaskehals i økonomien, da mangelen på kvalifiserte regnskapsførere kan ha negative konsekvenser for både selskaper og den overordnede økonomien.

Rekordmange jobber

Bedrifter over hele landet sliter med å skaffe nok arbeidskraft. Både NAV og SSB sin statistikk viser at det er rekordmange jobber i markedet akkurat nå. De siste sesongjusterte tallene fra SSB, fjerde kvartal i 2021, viser at det var 95 600 ledige jobber. Det er 30 000 flere jobber enn samme kvartal i 2018, før pandemien. Tallene er også de høyeste siden 2010. Tallene fra NAV viser også en tilsvarende tendens. Fjoråret var et rekordår, der 484 000 stillinger ble utlyst. Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med normalåret 2019.

Stor mangel

NHO bruker ordet «kritisk» om mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere yrker.

– Når bedriftene må redusere aktiviteten sin eller kanskje til og med stenge, så er det alvorlig, sier rådgiver Ann-Kristin Kristoffersen i NHO Vestland.

To av tre NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer for 2021. Dette er en rekordhøy andel. Enkelte tall er ekstra skremmende for bedriftene nå, viser undersøkelsen:

  • Det er særlig andelen bedrifter med stor grad av udekket kompetanse som øker: Fra 8 prosent i 2020 til 14 prosent i 2021
  • Nesten halvparten av bedriftene (45 prosent) skriver at mangel på kompetanse fører til tapte kunder eller markedsandeler.
  • Nesten halvparten av bedriftene (45 prosent) skriver at mangel på kompetanse fører til avlysning eller utsetting av utvidelse av virksomheten.

I denne situasjonen er det viktig å belyse mulighetene som ligger i regnskapsbransjen, spesielt for de som vurderer en karriere innen dette feltet.

Regnskapsførere har en rekke interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, som inkluderer å forberede og analysere finansielle rapporter, budsjettering, skatteplanlegging og å sørge for at virksomheter etterlever lover og regler. I tillegg til disse faglige aspektene, kan en karriere innen regnskapsføring også tilby gode muligheter for personlig og økonomisk vekst. Lønnsnivået for regnskapsførere er generelt høyt, og det er gode muligheter for videreutdanning og spesialisering innenfor feltet.

Total Økonomistyring utdanner regnskapsførere

Total Økonomistyring er et regnskapsbyrå som tilbyr regnskapstjenester og kurs innen autorisering av regnskapsførere. Vi ser et stort potensial i å tilby opplæring og videreutdanning for dem som ønsker å ta steget inn i regnskapsbransjen. Gjennom våre kurs og programmer kan vi bidra til å dekke etterspørselen etter regnskapsførere og samtidig gi enkeltpersoner en mulighet til å utvikle sin karriere.

For å bli autorisert regnskapsfører kreves det en formell utdanning og praktisk erfaring.

Dersom du har en bachelor i økonomi og ønsker å oppnå autorisasjon vil dette kurset hjelpe deg med å få jobb som gir praksisen du trenger for å oppfylle kravene.

Har du ikke den formelle utdanningen vil du allikevel kunne utføre mye godt arbeid som regnskapsfører og på vårt kurs lærer du hvordan.

Kursene er tilpasset ulike erfaringsnivåer og behov. Kursene våre fokuserer på de praktiske og teoretiske aspekter ved regnskapsføring, og gir deltakerne de verktøyene de trenger for å kunne utføre arbeidsoppgavene som kreves i yrket.

Mangelen på kvalifiserte regnskapsførere representerer en unik mulighet for de som ønsker å satse på en karriere innen regnskapsbransjen. Den økende etterspørselen etter regnskapsførere gir gode jobbmuligheter, og gir også bransjen et insentiv til å investere i opplæring og utvikling av nye Regnskapsførere. Meld deg på et av våre kurs i dag – du finner oversikten her.

Kilde: https://www.nrk.no/vestland/manglar-sokjarar_-har-hatt-same-jobbannonse-ute-sidan-2014-1.15945836

Del gjerne på sosiale medier:

Facebook
LinkedIn
E-post
Print

Ta kontakt for en prat

Har du noen spørsmål om det som står i artikkelen, eller lurer du på noe ellers? Ta gjerne kontakt så inviterer vi på en kopp kaffe!
Hei der!

Følg oss:

Har du lest disse artiklene?

Total Økonomistyring AS har kontorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Oslo og kunder over hele landet. Målet er å være tett på kundene uansett hvor de måtte befinne seg.

Er du på jakt etter ny regnskapsfører eller ny jobb, trenger du nytt regnskapssystem eller nye medarbeidere, eller har du andre ting du vil snakke med oss om, ta kontakt.