Enkeltmannsforetak eller Aksjeselskap?

Så har man en ide som man ønsker å prøve ut, starte egne bedrift.
Begynner å Google litt, hva bør man velge av selskapsform, hvilke skjema skal fylles ut, trenger man regnskapsfører, hva med forskjellene på utbytte og lønn også videre. Kildene er mange, det er mange ting man bør tenke over og mengden tips fra ørten nettsider, venner, gründere og kollegaer hoper seg opp.

Linda Karlson Total Økonomistyring

Skrevet av:

Linda Karlson

Når man skal starte en bedrift må man tenke igjennom ett par punkter når det gjelder selskapsform.

  1. Vil dette være din hovedinntektskilde eller en hobby du vil tjene litt ekstra på, utenom ditt daglige virke?
  2. Hvilken risiko/ hvilke forpliktelser påløper
  3. Ønsker du at overskuddet i bedriften skal brukes til investeringer senere eller kommer du til å ta ut alt i lønn/ utbytte/ uttak?
person using tablet

Aksjeselskap er helt klart den dyreste selskapsformen.
Man må betale 30.000 i aksjekapital, og kr.5.666 (2015) til Brønnøysund for å registrere foretaket. Dette er selskapsformen med minst risiko, altså dersom selskapet for eksempel forplikter seg til gjeld som ikke kan innfris, kan man maks tape aksjekapital og eventuell egenkapital.

Man kan ta ut lønn på vanlig måte, og opparbeide seg trygderettigheter og lignende, ved at selskapet må betale arbeidsgiveravgift av lønnen (som også er en ekstra kostnad for selskapet).
Lønn og arbeidsgiveravgift er selvsagt fradragsberettigede kostnader for selskapet.
Som ansatt betaler man da vanlig skatt, også vil det bli 25% på eventuelt utbytte (2016).
Har selskapet under fem millioner i omsetning, mindre en 20millioner i balansesum og under ti ansatte, trenger man ikke revisor til selskapet.

Enkeltpersonforetak- rimeligst, med mindre man bygger opp store verdier man ikke har tenkt å bruke privat
Enkeltpersonforetak er den rimeligste selskapsformen- å registrere seg i Enhetsregisteret er gratis.
Dersom man ønsker å registrere seg i Foretaksregisteret, koster det kr.2.265. Registrering i Foretaksregisteret er valgfritt dersom man har mindre enn 5 ansatte eller ikke driver med videresalg av innkjøpte varer.

Årsaken til at man kanskje ønsker en registrering er at man da får firmaattest og foretaksnavnet blir beskyttet. Mange banker, forsikringsselskaper og utenlandske foretak vil kanskje ikke inngå avtaler uten at foretaket er registrert.

Ved enkeltpersonforetak står en fysisk person ansvarlig for næringsvirksomheten, det vil si at han eller hun står fullt økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Skattemessig lignes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig, slik at resultatet inngår i personinntektsberegningen som danner grunnlaget for utligning av trygdeavgift og toppskatt.
Det har ingenting å si hvor mye man tar ut som «lønn» i løpet av året ikke påvirker resultatet eller innberetning av personinntekt. Man beskattes av resultatet i sin helhet, uten fratrekk for «utbetaling/ uttak som betaling for arbeidsinnsats». Man kan ta kontakt med Skatteetaten for å betale forhåndsskatt fire ganger iløpet av året.

NUF er HUFF
Norskregistrert Utenlandsk Foretak gir samme rettigheter som et AS men uten aksjekapitalen.
Men vær klar over at man plutselig må sette seg inn i regler for rapportering til andre land, og det man ikke trenger bruke i aksjekapital ved oppstart (som ikke er tapte penger men investerte penger) er fort brukt opp i regnskapshonorarer og rådgivning.

Bankene er skeptiske til å gi finansiering til slike selskaper og ettersom NUF har fått rykte på seg for å være litt useriøst kan det skape problemer i forhold til å inngå avtaler med leverandører og kunder.
Nå som aksjekapitalkravet er så lavt, bør man absolutt velge et AS istedet. 

Sammendrag
Ved enkeltmannsforetak opparbeider man seg ikke trygderettigheter da man ikke betaler arbeidsgiveravgift fordi man ikke tar ut lønn på vanlig måte. Dette kan kompenseres med gode forsikringsordninger, man kan også søke til NAV om frivillig trygd for tilleggssykepenger (skjema IA 08-36.05). Ved aksjeselskaper betaler man kun skatt av det man tar ut i lønn og utbytte mens i enkeltpersonforetak betaler man skatt av årets overskudd uavhengig av om det er tatt ut privat eller ikke.
NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) anbefales som sagt ikke. 

Trenger du rådgivning eller bistand til å opprette foretaket, bistår gjerne Total Økonomistyring AS. Ta kontakt på telefon 922 70 369 eller mail Linda@Totalokonomistyring.no

*Vi gjør oppmerksom på at enkelte av satser og beløp kan være gjenstand for endringer, men prinsippene som er beskrevet i artiklene er gjeldende.

Ønsker du en utdypning eller beregning i forhold til ditt selskap så ta kontakt på Linda@totalokonomistyring.no

Del gjerne på sosiale medier:

Facebook
LinkedIn
E-post
Print

Ta kontakt for en prat

Har du noen spørsmål om det som står i artikkelen, eller lurer du på noe ellers? Ta gjerne kontakt så inviterer vi på en kopp kaffe!
Hei der!

Følg oss:

Har du lest disse artiklene?

Total Økonomistyring AS har kontorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Oslo og kunder over hele landet. Målet er å være tett på kundene uansett hvor de måtte befinne seg.

Er du på jakt etter ny regnskapsfører eller ny jobb, trenger du nytt regnskapssystem eller nye medarbeidere, eller har du andre ting du vil snakke med oss om, ta kontakt.