Utbytte eller Lønn? Lei av prosent- tåkeprat?

Et spørsmål ferske bedriftseiere ofte lurer på er hvor mye man bør ta ut i lønn i AS’et, og hva som eventuelt lønner seg av utbytte eller lønn. Googler man problemstillingen får man ganske greie svar i %, skatt på overskudd sånn og sånn, marginalskatt sånn og sånn, fradrag på arbeidsgiveravgift med prosent sånn og sånn. Du kan finne konkrete svar på det du lurte på, men det er lett å gå seg vill i jungelen av %.
I denne artikkelen finner du 3 scenarioer som viser hvor mye aksjonæren får etter skatt og hvor mye skatt man må betale avhengig av hvilken modell man går for.

Linda Karlson Total Økonomistyring

Skrevet av:

Linda Karlson

Anbefalingen de fleste kommer med er at du bør ta ut opptil 6G i lønn som er kr.555.456 for 2016, eventuelt opptil 7,1G som gir 18,1% opptjening til pensjon hos NAV, og resten i utbytte.
Årsaken er at man da har betalt arbeidsgiveravgift og skatt som gir full dekning av fordelene i trygdeordningen, men når man går over beløpet betaler man gjerne mer i skatt enn nødvendig fordi lønn inngår i grunnlaget for toppskatt mens det på utbytte blir beskattet 25% pluss en faktor på 1,15.

Jeg skal slutte å snakke rundt på prosenter før du føler deg snytt med tanke på overskriften.

Ikke noe prosent – tåkeprat.

I stedet har jeg satt opp 3 eksempler på hvor mye man betaler i skatt totalt fra firmaet og for aksjonæren i de forskjellige scenarioene (viktig å påpeke at dette er en generell vurdering og kan se annerledes ut dersom du er i skatteklasse 2, det er lavere arbeidsgiveravgift enn 14,1% eller det kan være andre forhold som spiller inn på privat skatteberegning).

Eksemplene tar forutsetning om at aksjonær er eneste ansatt i selskapet.

Overskudd i bedriften før skatt1.000.000
25% Skatt av overskudd250.000
Netto årsresultat etter skatt750.000


Utbytte aksjonær750.000
Skatt 25% + faktor 1,15215.625
Utbetales til aksjonær534.375

Her ser vi at samlet skatt for bedrift og aksjonær er kr.465.625 og utbetalt til aksjonær blir kr.534.375.

Overskudd i bedriften før lønn1.000.000
Utbetale maks lønn780.400
Feriepengeavsetning93.648
Arbeidsgiveravgift122.367
Overskudd før skatt3.585
25% skatt av overskudd896
Netto årsresultat etter skatt2.689

Her ser vi at selskapsskatten blir lav ettersom lønnskostnader og arbeidsgiveravgift er fradragsberettigede kostnader i selskapet og lønnskostnadene spiser opp overskuddet som selskapsskatten beregnes av. Her vil derimot lønnen utløse toppskatt hos aksjonæren og vi må se på hvilke skatter som belastes aksjonæren.

Her må man også være oppmerksom på sanksjoner som kan utløses dersom du er eier og tar ut mer lønn enn det som er økonomisk forsvarlig. Dersom driften av selskapet krever lite arbeid og du tar ut lønn som fulltidsansatt kan det bli vurdert som uberettiget opptjening av trygdeytelser.

Her er en beregning av skatt som aksjonær/ ansatt vil bli belastet iht 2016- rater:

2016 Beregning skattBeløpSkatteberegningSats
Lønn780.400195.10025%
Maks minstefradrag-91.450-22.86343% (maks 91.450)
Personfradrag (kl.1)-51.750-12.938(kl.2 kr.76.250)
Trinn 165.1002860,44%
Trinn 2340.5005.7891,70%
Trinn 3215.00023.00510,70%
Trygdeavgift780.40063.9938,20%
Skatt på alm inntekt f toppskatt
159.300
Trygdeavift
63.993
Toppskatt
29.080
Sum Skatt
252.373
Skattesats
32,34%
Utbetalt til aksjonær
528.027

Gjør oppmerksom på at det for enkelthetsskyld her ikke er tatt hensyn til utbetaling av feriepenger fra fjoråret. Her vil skatt på aksjonær være kr.252.373 og sammen med arbeidsgiveravgiften på kr.122.367 og skatt på overskudd kr.896 blir samlede skatter i scenario 2 kr.375.636.

Da er vi kommet til siste scenario, en kombinasjon av utbytte og lønn.

Overskudd før lønn1.000.000
Lønn 6G555.456
Feriepengeavsetning66.655
Arbeidsgiveravgift87.096
Overskudd før skatt290.794
25%Skatt av overskudd72.698
Netto resultat etter skatt218.095


Utbytte aksjonær218.095
Skatt 25% + faktor 1,1562.702
Utbetales til aksjonær fra utbytte155.393

Her er en beregning av skatt som aksjonær/ ansatt vil bli belastet iht 2016- rater ved lønn kr.555’:

2016 Beregning skattBeløpSkatteberegningSats
Lønn555.456138.86425%
Maks minstefradrag-91.450-22.86343%, maks kr.91.450
Personfradrag (kl.1)-51.750-12.938(kl.2 kr.76.250)
Trinn 165.1002860,44%
Trinn 2330.5565.6191,70%
Trinn 30010,70%
Trygdeavgift555.45645.5478,20%
Skatt på alm inn f toppskatt
103.064
Trygdeavgift
45.547
Toppskatt
5.906
Sum skatt
154.517
Skattesats
27,82%
Utbetalt til aksjonær
400.939

Oppsummert ser bildet slik ut ved overskudd kr.1.000.000 før lønn/ utbytte:

Scenario Lønn/ UtbytteLønnUtbytteUtbet.AksjonærSkatter og avgifter totalt
Eksempel 10750.000534.375465.625
Eksempel 2780.4000528.027375.636
Eksempel 3555.456218.095556.332377.014

Vi ser helt klart at den mest gunstige løsningen er en kombinasjon, hvor man også oppnår fulle rettigheter dersom noe skulle skje og resten i utbytte som ikke inngår i toppskatt. Her er det viktig å være klar over at det hjelper ikke om man tar ut to store lønninger i året. Skulle noe skje beregner NAV sykepenger basert på gjennomsnittlig ukeinntekten i de siste 4 ukene med mindre du kan vise til varierende inntekter eller skiftende arbeidsperioder, da kan grunnlaget for beregningen utvides, men dette er ikke noe man bør ta sjanser med.

Blir man syk vil man helst ikke ha belastning med lange diskusjoner med NAV i tillegg. Og du vet- som egen bedriftseier skal man være veldig syk før man ikke stiller på jobb, så ikke ta sjansen, få regnskapsføreren din til å beregne månedlige lønninger som rapporteres innen fristene .

*Vi gjør oppmerksom på at enkelte av satser og beløp kan være gjenstand for endringer, men prinsippene som er beskrevet i artiklene er gjeldende.

Ønsker du en utdypning eller beregning i forhold til ditt selskap så ta kontakt på Linda@totalokonomistyring.no

Del gjerne på sosiale medier:

Facebook
LinkedIn
E-post
Print

Ta kontakt for en prat

Har du noen spørsmål om det som står i artikkelen, eller lurer du på noe ellers? Ta gjerne kontakt så inviterer vi på en kopp kaffe!
Hei der!

Følg oss:

Har du lest disse artiklene?

Total Økonomistyring AS har kontorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Oslo og kunder over hele landet. Målet er å være tett på kundene uansett hvor de måtte befinne seg.

Er du på jakt etter ny regnskapsfører eller ny jobb, trenger du nytt regnskapssystem eller nye medarbeidere, eller har du andre ting du vil snakke med oss om, ta kontakt.