Hvordan spare lønnskostnader og være en klok leder

mar 15, 2020Aktuelt

Nå er det mange bedriftsledere som går igjennom regnskapet sitt på jakt etter kostnadsbesparelser og muligheter for å bedre likviditetsprognosene fremover.

Her er et inngående eksempel som man kan bruke dersom man er daglig leder og aksjonær i eget selskap, med eller uten ansatte. Eksempelet forutsetter at man har fri egenkapital fra tidligere år. Ikke anta at du har det- sørg for å få beløpet bekreftet av regnskapsfører før du går i gang og iverksetter tiltak.

Eksempel på dagens scenario, lønn til DL er kr.60.000

Lønnskostnader Månedlig
Lønn Daglig leder 60 000
Feriepenger 7 200
Obligatorisk tjenestepensjon 1 200
Arbeidsgiveravgift 9 475
Sum kostnad for bedriften 77 875
Utbetaling for bedriften 69 829
Daglig leder får utbetalt (est 40% skatt) 36 000

Dersom bedriften har fri egenkapital på kr.240.000 kan Daglig leder redusere lønnskostnadene ved å ta ut månedlig utbytte i stedet:

Lønnskostnader Månedlig
Lønn Daglig leder 40 000
Feriepenger 4 800
Obligatorisk tjenestepensjon 800
Arbeidsgiveravgift 6 317
Sum kostnad for bedriften 51 917
Lønnsutbetaling for bedriften 46 553
Utbetaling av utbytte 20 000
Utbetaling for bedriften 66 553
Daglig leder får utbetalt
Lønn minus 40% skatt 24 000
Utbytte kr.20.000 minus 31,68% skatt 13 664
Daglig leder får utbetalt 37 664

 Eksempelet kan brukes i 12 måneder dersom bedriften har kr.240.000 i fri egenkapital fra året før.

Som dere ser blir belastningen på regnskapet mindre, og utbetalingene noe lavere uten at daglig leder får mindre ut privat til sine forpliktelser.

NB! Det er viktig å presisere at dette er en løsning som er god nå i disse Corona- dager hvor man må holde kostnadene nede i selskapet. Når vi er i normale tider vil jeg på det sterkeste anbefale at dersom bedriften har økonomi til å tåle det så bør daglig leder til enhver tid ta ut 6G for å få være dekket dersom man skulle bli sykemeldt etc. Se også artikkelen «Lønn eller Utbytte- lei av prosent tåkeprat» på våre hjemmesider under «Aktuelt»

La oss ta dette et steg videre og se for oss en bedrift hvor daglig leder er aksjonær og har ansatte.

Ved permittering av ansatte vil den ansatte få maksimalt 62,4% av gjennomsnittslønn siste 12 måneder, eller maksimalt kr.7190 før skatt per uke.

La oss videre ta utgangspunkt i maksutbetaling på kr.7.200 per uke. Dette blir kr.28.800 for en måned med 4 uker. Skal vi regne 35% skatt blir det en månedlig utbetaling på ca kr.18.720.

Selv om banken gir avdragsfrihet så vil dette være en stor bekymring for mange.

Det er viktigste er naturligvis at man ikke mister jobben, og man må tenke at dette er en midlertidig situasjon. Likevel er en kraftig reduksjon i inntekt uten å vite hvor lenge det varer en belastning for mange og skaper usikkerhet.

Vi som arbeider hos Total Økonomistyring er tett på kundene våre, og kjenner både ledelsen og folkene bak bedriftene.

Vi vil derfor komme med et forslag til de lederne som vet at dette vil bli hardt for deres ansatte. Dette er kun et forslag, som man som leder selvfølgelig ikke skal føle seg forpliktet til, dette har mye å si for alle berørte parter og det kommer an på den økonomiske situasjonen i bedriften og hos ledelsen.

Som bedriftsleder vet man at noe av det viktigste man har i bedriften er de menneskelige ressursene.

Så- forslaget er som følger:

  • Daglig leder kan delegere 50% av sin stilling til de ansatte, slik at de får mer å gjøre.
  • Utfordre dem på oppgaver du tror de kan klare, og at man er tilgjengelig for å bistå.
  • Så permitterer lederen seg selv 50%.
  • Det betyr selvsagt at daglig leder går ned i lønn, som kan kompenseres med utbytteutbetaling som nevnt i forrige eksempel.

De ansatte vil sette pris på at lederen permitterer seg selv fremfor dem. Bedriften kan spare penger på en daglig leder som antakelig har litt høyere lønn grunnet sitt ansvar.

Og ikke minst- de ansatte blir utfordret på oppgaver de kanskje vil synes er spennende og motiverende i en tid med utrygghet.

Forfatter: Linda Karlson- Total Økonomistyring AS

Skattesmell og kompensasjonsordninger

  Restskatt og aksjebeholdningDersom du har sjekket skattemeldingen din og funnet at du skal betale restskatt så kan det være greit å være klar over at selv om det står at man må betale restskatt innen 31.05 for å unngå renter så skal man være oppmerksom på at...

Vi er imponerte over bedriftene våre!

Hei alle sammenNå nærmer det seg slutten på et meget spesielt år- og vi i Total vil gjerne få si hvor imponert vi er av bedriftene våre som i denne tiden har tenkt utenfor boksen, funnet nye løsninger og ikke minst tatt grep når det ble nødvendig.Vi ønsker som alltid...

Beregning av tilskudd, budsjett, planlegging og annet snacks

Hei alle sammen,Håper dere har hatt en fin sommer, og fått litt rutiner på plass igjen. Vi i Total har alltid vært opptatt av å bidra til å styrke bedriftene «våre»- altså dere kunder, ved nettverksbygging, planlegging, rådgivning og informasjonsdeling. Synergien...