Hvordan spare lønnskostnader og være en klok leder

Linda Karlson Total Økonomistyring

Skrevet av:

Nå er det mange bedriftsledere som går igjennom regnskapet sitt på jakt etter kostnadsbesparelser og muligheter for å bedre likviditetsprognosene fremover.

Her er et inngående eksempel som man kan bruke dersom man er daglig leder og aksjonær i eget selskap, med eller uten ansatte. Eksempelet forutsetter at man har fri egenkapital fra tidligere år. Ikke anta at du har det- sørg for å få beløpet bekreftet av regnskapsfører før du går i gang og iverksetter tiltak.

Eksempel på dagens scenario, lønn til DL er kr.60.000

LønnskostnaderMånedlig
Lønn Daglig leder60 000
Feriepenger7 200
Obligatorisk tjenestepensjon1 200
Arbeidsgiveravgift9 475
Sum kostnad for bedriften77 875
Utbetaling for bedriften69 829
Daglig leder får utbetalt (est 40% skatt)36 000

Dersom bedriften har fri egenkapital på kr.240.000 kan Daglig leder redusere lønnskostnadene ved å ta ut månedlig utbytte i stedet:

LønnskostnaderMånedlig
Lønn Daglig leder40 000
Feriepenger4 800
Obligatorisk tjenestepensjon800
Arbeidsgiveravgift6 317
Sum kostnad for bedriften51 917
Lønnsutbetaling for bedriften46 553
Utbetaling av utbytte20 000
Utbetaling for bedriften66 553
Daglig leder får utbetalt
Lønn minus 40% skatt24 000
Utbytte kr.20.000 minus 31,68% skatt13 664
Daglig leder får utbetalt37 664

 Eksempelet kan brukes i 12 måneder dersom bedriften har kr.240.000 i fri egenkapital fra året før.

Som dere ser blir belastningen på regnskapet mindre, og utbetalingene noe lavere uten at daglig leder får mindre ut privat til sine forpliktelser.

NB! Det er viktig å presisere at dette er en løsning som er god nå i disse Corona- dager hvor man må holde kostnadene nede i selskapet. Når vi er i normale tider vil jeg på det sterkeste anbefale at dersom bedriften har økonomi til å tåle det så bør daglig leder til enhver tid ta ut 6G for å få være dekket dersom man skulle bli sykemeldt etc. Se også artikkelen «Lønn eller Utbytte- lei av prosent tåkeprat» på våre hjemmesider under «Aktuelt»

La oss ta dette et steg videre og se for oss en bedrift hvor daglig leder er aksjonær og har ansatte.

Ved permittering av ansatte vil den ansatte få maksimalt 62,4% av gjennomsnittslønn siste 12 måneder, eller maksimalt kr.7190 før skatt per uke.

La oss videre ta utgangspunkt i maksutbetaling på kr.7.200 per uke. Dette blir kr.28.800 for en måned med 4 uker. Skal vi regne 35% skatt blir det en månedlig utbetaling på ca kr.18.720.

Selv om banken gir avdragsfrihet så vil dette være en stor bekymring for mange.

Det er viktigste er naturligvis at man ikke mister jobben, og man må tenke at dette er en midlertidig situasjon. Likevel er en kraftig reduksjon i inntekt uten å vite hvor lenge det varer en belastning for mange og skaper usikkerhet.

Vi som arbeider hos Total Økonomistyring er tett på kundene våre, og kjenner både ledelsen og folkene bak bedriftene.

Vi vil derfor komme med et forslag til de lederne som vet at dette vil bli hardt for deres ansatte. Dette er kun et forslag, som man som leder selvfølgelig ikke skal føle seg forpliktet til, dette har mye å si for alle berørte parter og det kommer an på den økonomiske situasjonen i bedriften og hos ledelsen.

Som bedriftsleder vet man at noe av det viktigste man har i bedriften er de menneskelige ressursene.

Så- forslaget er som følger:

  • Daglig leder kan delegere 50% av sin stilling til de ansatte, slik at de får mer å gjøre.
  • Utfordre dem på oppgaver du tror de kan klare, og at man er tilgjengelig for å bistå.
  • Så permitterer lederen seg selv 50%.
  • Det betyr selvsagt at daglig leder går ned i lønn, som kan kompenseres med utbytteutbetaling som nevnt i forrige eksempel.

De ansatte vil sette pris på at lederen permitterer seg selv fremfor dem. Bedriften kan spare penger på en daglig leder som antakelig har litt høyere lønn grunnet sitt ansvar.

Og ikke minst- de ansatte blir utfordret på oppgaver de kanskje vil synes er spennende og motiverende i en tid med utrygghet.

Forfatter: Linda Karlson- Total Økonomistyring AS

*Vi gjør oppmerksom på at enkelte av satser og beløp kan være gjenstand for endringer, men prinsippene som er beskrevet i artiklene er gjeldende.

Ønsker du en utdypning eller beregning i forhold til ditt selskap så ta kontakt på Linda@totalokonomistyring.no

Del gjerne på sosiale medier:

Facebook
LinkedIn
E-post
Print

Ta kontakt for en prat

Har du noen spørsmål om det som står i artikkelen, eller lurer du på noe ellers? Ta gjerne kontakt så inviterer vi på en kopp kaffe!
Hei der!

Følg oss:

Har du lest disse artiklene?

Total Økonomistyring AS har kontorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Oslo og kunder over hele landet. Målet er å være tett på kundene uansett hvor de måtte befinne seg.

Er du på jakt etter ny regnskapsfører eller ny jobb, trenger du nytt regnskapssystem eller nye medarbeidere, eller har du andre ting du vil snakke med oss om, ta kontakt.