Eie aksjene privat eller i Holdingselskap?

sep 23, 2017Aktuelt

For å svare på det må man ta stilling til hva man tror avkastningen vil bli brukt til.

Tekst: Linda Karlson

Så befinner man seg kanskje i en spennende situasjon hvor man vil starte business med noen forretningsforbindelser eller venner som har en felles ambisjon og ideer om hva man kan få til sammen.
Nå er det mange spørsmål som dukker opp, deriblant ofte spørsmålet om hva som lønner seg- skal man starte et Holdingselskap (selskapsaksjonær) som eier 100% av aksjekapitalen og at dette selskapet investerer i det nye selskapet, eller skal man sette inn aksjekapital privat til det nye selskapet (Privat aksjonær)?

Eie aksjene privat (privat aksjonær);
Dersom du eier aksjene privat, og det blir utbetalt utbytte vil du bli beskattet med normal inntektsskatt (24 %) + en faktor som i 2017 er 1,24. Det vil si at alt utbytte som utbetales til deg privat i 2017 vil bli beskattet med en effektiv skattesats på 29,76%.
På et utbytte på kr.1.000.000 vil du få utbetalt kr.702.400 dersom du ikke har  et Holdingselskap.

Holdingselskap som eier aksjene (selskapsaksjonær);
Dersom du har aksjene i et Holdingselskap og får utbytte på kr.1.000.000 til aksjeselskapet vil 3% av beløpet være skattepliktig (forutsatt at selskapet går under fritaksregelen). Det vil si at selskapet betaler kr.7.200 i skatt på denne millionen.
Men her må man ikke glemme kostnadene med å ha et holdingselskap (nye regler fom 2017 innebærer at man ikke trenger revisor i morselskaper under visse forutsetninger, men noen plikter gjenstår).
Selv et lite aksjeselskap må utarbeide årsoppgjør, noter og skattemeldinger.
Er dette et rent investeringsselskap vil man ikke ha fradrag for merverdiavgift, så kostnaden her blir fort 7-12.000 for selskapet.
I eksempelet her setter vi kostnaden til kr.8.000 som gir et skattefradrag på kr.1.920.
Dersom personlig aksjonær velger å ta dette ut privat, vil vedkommende beskattes 29,76% og dermed få utbetalt kr.693.052.

Skattepliktig inntekt (3% av MNOK1)30.000
Regnskapskostnad8.000
Skattepliktig Overskudd22.000
Skattekostnad5.280


Inntekt1.000.000
-Regnskapskostnad8.000
-Skattekostnad5.280
= Utbytte til personlig eller selskapsaksjonær986.720


Skatt på utbytte privat aksjonær293.648
Netto til privat forbruk693.072

Vi ser her at dersom man ønsker å benytte seg av avkastningen privat, så lønner det seg ikke å opprette et Holding AS til å eie aksjene.

MEN!

Si at du ønsker å reinvestere avkastningen din i et annet selskap.

Dersom du har aksjene privat, vil du kun ha kr.702.400 å investere videre fordi du må betale skatt på utbyttet. 

Har du derimot aksjene i et Holding AS, og ønsker at holdingselskapet  investerer disse videre, vil du ha disponibelt til investering:

Inntekt1.000.000
– Regnskapskostnad8.000
-Skattekostnad5.280
Netto til reinvestering986.720

 Så det store spørsmålet du må stille deg er hva du vil bruke et eventuelt utbytte til.

Lurer du fortsatt så er det bare å ta kontakt med Total Økonomistyring AS på telefon 92270369.

—————————–www.totalokonomistyring.no————————

Frist for årsregnskap

Hei alle sammen, Det er ikke lenge siden sist kundebrev, men nå har det hendt noen viktige endringer i mellomtiden så her er nok en kjapp status 😊 Frist for årsregnskap Fredag 19.juni ble det endelig vedtatt at fastsettelse og frist for årsregnskap er utsatt til...

Skatteetaten leker seg

Heisann, Her er en liten oppdatering av endringer og status. Skatteetaten leker seg Flere kunder- og vi med- satte morgenkaffen i halsen da det haglet inn med urettmessige purringer fra Skatteetaten på merverdiavgiftsoppgavene. Disse purringene kan dere bare se bort...