Eie aksjene privat eller i Holdingselskap?

sep 23, 2017Aktuelt

For å svare på det må man ta stilling til hva man tror avkastningen vil bli brukt til.

Tekst: Linda Karlson

Så befinner man seg kanskje i en spennende situasjon hvor man vil starte business med noen forretningsforbindelser eller venner som har en felles ambisjon og ideer om hva man kan få til sammen.
Nå er det mange spørsmål som dukker opp, deriblant ofte spørsmålet om hva som lønner seg- skal man starte et Holdingselskap (selskapsaksjonær) som eier 100% av aksjekapitalen og at dette selskapet investerer i det nye selskapet, eller skal man sette inn aksjekapital privat til det nye selskapet (Privat aksjonær)?

Eie aksjene privat (privat aksjonær);
Dersom du eier aksjene privat, og det blir utbetalt utbytte vil du bli beskattet med normal inntektsskatt (24 %) + en faktor som i 2017 er 1,24. Det vil si at alt utbytte som utbetales til deg privat i 2017 vil bli beskattet med en effektiv skattesats på 29,76%.
På et utbytte på kr.1.000.000 vil du få utbetalt kr.702.400 dersom du ikke har  et Holdingselskap.

Holdingselskap som eier aksjene (selskapsaksjonær);
Dersom du har aksjene i et Holdingselskap og får utbytte på kr.1.000.000 til aksjeselskapet vil 3% av beløpet være skattepliktig (forutsatt at selskapet går under fritaksregelen). Det vil si at selskapet betaler kr.7.200 i skatt på denne millionen.
Men her må man ikke glemme kostnadene med å ha et holdingselskap (nye regler fom 2017 innebærer at man ikke trenger revisor i morselskaper under visse forutsetninger, men noen plikter gjenstår).
Selv et lite aksjeselskap må utarbeide årsoppgjør, noter og skattemeldinger.
Er dette et rent investeringsselskap vil man ikke ha fradrag for merverdiavgift, så kostnaden her blir fort 7-12.000 for selskapet.
I eksempelet her setter vi kostnaden til kr.8.000 som gir et skattefradrag på kr.1.920.
Dersom personlig aksjonær velger å ta dette ut privat, vil vedkommende beskattes 29,76% og dermed få utbetalt kr.693.052.

Skattepliktig inntekt (3% av MNOK1)30.000
Regnskapskostnad8.000
Skattepliktig Overskudd22.000
Skattekostnad5.280


Inntekt1.000.000
-Regnskapskostnad8.000
-Skattekostnad5.280
= Utbytte til personlig eller selskapsaksjonær986.720


Skatt på utbytte privat aksjonær293.648
Netto til privat forbruk693.072

Vi ser her at dersom man ønsker å benytte seg av avkastningen privat, så lønner det seg ikke å opprette et Holding AS til å eie aksjene.

MEN!

Si at du ønsker å reinvestere avkastningen din i et annet selskap.

Dersom du har aksjene privat, vil du kun ha kr.702.400 å investere videre fordi du må betale skatt på utbyttet. 

Har du derimot aksjene i et Holding AS, og ønsker at holdingselskapet  investerer disse videre, vil du ha disponibelt til investering:

Inntekt1.000.000
– Regnskapskostnad8.000
-Skattekostnad5.280
Netto til reinvestering986.720

 Så det store spørsmålet du må stille deg er hva du vil bruke et eventuelt utbytte til.

Lurer du fortsatt så er det bare å ta kontakt med Total Økonomistyring AS på telefon 92270369.

—————————–www.totalokonomistyring.no————————

Implementering

Implementering

Trenger bedriften din hjelp til å løfte regnskapet ut i skyen men mangler kompetanse eller kapasitet til å gjøre dette selv? Vi i Total Økonomistyring kan holde deg i hånden gjennom hele prosessen. Å skifte system kan virke skummelt, og det kommer ofte på toppen av...

Firmabil- hva koster det selskapet?

Firmabil- hva koster det selskapet?

I forrige artikkel tok vi for oss hva som var forskjell på fordelsbeskatning for den ansatte om man velger dieseldyr eller batteribil. Her vil vi se på hvor dyr bilen er for selskapet, gitt at det ikke er en bil med grønne skilt som gir fradrag for inngående mva, og...

Kast ut permene!

Kast ut permene!

Flytt ut i skyen! Tenk så deilig å slippe å flytte rundt på permer i 5 år som man mest sannsynlig ikke kommer til å bla i uansett.Ha alt som gjelder bedriftens økonomi lett tilgjengelig, fakturaer fra leverandører et tastetrykk unna, fakturakopier til kunder og lister...