Firmabil- hva koster det selskapet?

sep 22, 2019Aktuelt

I forrige artikkel tok vi for oss hva som var forskjell på fordelsbeskatning for den ansatte om man velger dieseldyr eller batteribil.


Her vil vi se på hvor dyr bilen er for selskapet, gitt at det ikke er en bil med grønne skilt som gir fradrag for inngående mva, og som er til fri bruk for den ansatte.


Tekst Linda KarlsonVi tar utgangspunkt i kjøp av en bil med drivstoff som kjøpes brukt til kr.400.000 av selskapet.

Ved leasing blir regnskapet omtrent likt, avhengig av hvilken avtale man får i forhold til for eksempel restverdi. Da kan man bytte ut avskrivningskostnad med leasingkostnad i regnestykket.

Her har vi tatt utgangspunkt i en bedrift som har en margin på 25% av det som er direkte relatert til salg av varer/ tjenester etc, og lagt på kostnadene for ett års bildrift.

Regnestykket tar ikke hensyn til kapitalbinding ved kjøp/ beregning av renter på kassekreditt etc.

Omsetning600.000
Varekostnader450.000
Driftsresultat150.000
Resultatmargin25%
  
Arbeidsgiveravgift12.000
Drivstoff24.000
Bompenger18.000
Forsikring og vedlikehold15.600
Avskrivninger80.400
Årlige bilkostnader (ikke hensyntatt lån/renter/kapitalbinding)150.000
Resultat før skatt kun hensyntatt kostnader ved drift av firmabil0
  Her ser vi at dersom bedriften har 150.000 i året i bilkostnader, og har en margin på 25% av det som bedriften selger/ driver med, må omsetningen være kr.600.000 for å dekke kostnadene med bilholdet.Dette er et regnestykke til ettertanke, ikke sant?—————————–www.totalokonomistyring.no————————

 

Implementering

Implementering

Trenger bedriften din hjelp til å løfte regnskapet ut i skyen men mangler kompetanse eller kapasitet til å gjøre dette selv? Vi i Total Økonomistyring kan holde deg i hånden gjennom hele prosessen. Å skifte system kan virke skummelt, og det kommer ofte på toppen av...

Eie aksjene privat eller i Holdingselskap?

Eie aksjene privat eller i Holdingselskap?

For å svare på det må man ta stilling til hva man tror avkastningen vil bli brukt til. Tekst: Linda Karlson Så befinner man seg kanskje i en spennende situasjon hvor man vil starte business med noen forretningsforbindelser eller venner som har en felles ambisjon og...

Kast ut permene!

Kast ut permene!

Flytt ut i skyen! Tenk så deilig å slippe å flytte rundt på permer i 5 år som man mest sannsynlig ikke kommer til å bla i uansett.Ha alt som gjelder bedriftens økonomi lett tilgjengelig, fakturaer fra leverandører et tastetrykk unna, fakturakopier til kunder og lister...